Til startside

6. slægtled
Ole Larsen og Anna Christophersdatter

(
Ane 78 og 79) 

Søgård, Midskov

Ole (Oluf) Larsen blev døbt  i Mesinge kirke den 3/9 1739 og døde 15/4 1815. Han var søn af Lars (Laurs) Hansen Grønlund og Gjertrud Poulsdatter, Elmegård, matr. 18a, Salby. Han blev gift første gang 24/3 1765 med en 23 år ældre enke Maren Larsdatter, f. 1716, begr. 20/11 1785. I forbindelse med giftermålet overtog han Søgård, matr. 18a i Midskov.
Maren Larsdatters første mand, Christen Hansen, havde overtaget gården 16/9 1752 efter hendes far, Laurs Hansen, der havde haft gården i fæste fra 18/9 1708 og før ham hans far Hans Pedersen. Gården hørte under Baroniet Scheelenborg.

Efter Maren Larsdatters død giftede Ole Larsen sig  20/9 1786 med Anna Christophersdatter, døbt 26/1  1766, d. 29/6 1834, datter af gårdfæster Christopher Madsen og Sidsel Edvardsdatter, Lundegård, matr. 2, Salby. 

Ole Larsen og Anna Christophersdatters børn: 

1. Lars Olsen, døbt 25/11 1787, begr. 12/12 1787.
2. Lars Olsen, døbt 9/11 1788, d. 2/7 1855.

3. Maren Olesdatter, døbt 12/2 1792, d. 19/3 1877.
4. Gjertrud Olesdatter, døbt 24/4 1796, d. 6/4 1833.

2. Lars Olsen blev gift  15/10 1815 med Anna Thomasdatter, døbt 5/8 1787, d. 9/11 1861, datter af Thomas Hansen og Maren Nielsdatter, Hvenegård, matr. 12a, Midskov. Lars Olsen overtog Søgård 7/10 1816 med moderen Anna Christophersdatter på aftægt. De fik 7 børn.
En datter, Maren Larsdatter, f. 22/2 1824, d. 15/10 1912, blev gift 13/11 1856 med Anders Andersen, f. 14/10 1824, d. 14/4 1889, søn af  Anders Rasmussen og Anne Hansdatter, Elmegård, matr. 18a, Salby. Anders Andersen overtog Søgård 21/7 1857.
Efter dem overtog sønnen Laurits Andersen 30/1 1892. Han var gift med Mathilde Ilida Møller, datter af Poul Larsen Møller og Ane Cathrine Iversen, Viby Mølle. Laurits Andersen frikøbte gården af Baroniet Scheelenborg  3/11 1906. Den er genopbygget efter en brand i 1950-erne og er stadig i slægtens eje. 

3. Maren Olesdatter blev  gift 29/9 1815 med  Hans Thomassen, døbt 4/11 1781, d. 10/12 1836. Han var  bror til Lars Olsens hustru. Hans Thomassen overtog Hvenegård, matr. 12a, Midskov efter sin far den 26/11 1812. De fik 3 børn.
En søn, Thomas Hansen, f. 11/6 1821, d. 3/2 1880, gift med Maren Gjertrud Poulsdatter, f. 1814, d. 16/5 1872, datter af Poul Rasmussen og Maren Frederikke Pedersdatter, Kraghgården, Mesinge. Thomas Hansen overtog  Hvenegård.  

Hvenegård, Midskov

4. Gjertrud Olesdatter blev gift 11/12 1814 med Hans Rasmussen, døbt 26/9 1778, d. 18/4 1843, søn af Rasmus Pedersen og Gjertrud Nielsdatter Engkjærgård, matr. 4a, Dalby.

 

Til Gjertrud Olesdatter og Hans Rasmussen (datter) , ane 38 og 39. 

Til Christopher Madsen og Sidsel Edvardsdatter (Anne Christophersens forældre)

Til Lars Hansen Grønlund og Gjertrud Poulsdatter (Ole Larsens forældre)

Til startside med oversigt