Til startside

9. slægtled

Poul  Juul

(Ane 720 og 736)

Hvidkilde  ca 1870

Kilder til Juulslægten

Oplysningerne om Juulslægten fra ca. 1650-1772 har jeg udelukkende fra Hvidkildes fæste- og skifteprotokoller, der kan føres tilbge til 1719, og der kan derfor være nogen usikkerhed m.h.t. personernes alder, der ikke altid gengives korrekt ved skifterne, som der også kan være fejl i, også m.h.t. antal børn Der kan være børn, der er  døde  som små eller uden arvinger og derfor ikke nævnes i skifterne.
Hvidkildes godstilliggende var o. 1660 på 91 gårde, men godset blev opsplittet efter svenskekrigene. En fornyet godssamling satte ind i 1700-tallet, hvor nabohovedgårdene Nielstrup og Lehnskov tilkøbtes.
I 1781 ophøjedes det samlede gods til et baroni, således at godset var et fideikommis ved navn “Baroniet Lehn” fra 1781 til lensafløsningen i 1925.
Gårdene i Egense, Kirkeby og Sørup var i overvejende grad fæstegårde under Baroniet Lehn

Egense kirke (med kirkebøger) brændte i ca. 1789. For perioden 1772-1789 foreligger der dog en kontraministerialbog med sparsomme oplysninger. Og da den første folketælling først fandt sted i 1787,  kan  det være svært at finde frem til flere og mere nøjagtige oplysninger vedr. slægten Juul før 1787  (staves også Juel - men jeg har konsekvent anvendt stavemåden Juul).
Af dette materiale fremgår det, at der i Egense og omegnssognene var i hvert fald 3 slægter, der ved giftermål på tværs griber meget ind i hinanden i flere slægtled.
De ældste repræsentanter for disse slægter kan føres tilbage til omk. 1650-70, nemlig Poul Juul, Jørgen Knudsen og Lars Lidske. 

Der er i skifteprotokollen flere eksempler på, at en ny ægtemand overtager den foregåendes tilnavn Juul - også derfor er det svært at udrede slægtskab. Foruden navnet Juul/Juel er der navne, der forekommer mange gange, f. eks Jytte Kirstine, Anders, Jens, Niels

Ved angivelse af værger for umyndige børn og kvinder anføres slægtskabet ofte ret udførligt:  sønnens stedfar, afdødes bror, halvbror, enkens søster, stedsøn, morbrødre, farbrødre osv, hvilket kan give vigtige oplysninger.

Poul Juul

Poul Juul blev født omk. 1650 og døde i 1741. Han var fæster af en gård i Skovsbo, Egense sogn. Gården havde matr. Nr. 11 (6-0-1-1) og hørte under Hvidkilde Gods. Ifølge I.C.B. la Cour var gårdens navn i 1914 ”Flaggaard”.
Sønnen Lars Poulsen Juul overtog  ½ gård 24/4 1726 (4-0-0-1½) og hele gården 4/3 1730.
Skiftet efter Poul Juuls  død foretages 17/1 1741. Af dette fremgår det, at han ved sin død havde 'husværelse'  hos sønnen Lars Poulsen Juul, hvilket vel betyder, at han boede på aftægt. Hans hustrus navn nævnes ikke, og det har ikke været muligt at finde frem til hende.
Arvingerne var hans  børn eller deres efterkommere. Da Niels Poulsen Juul, som var ældste søn, var 59 år, må Poul Juul have været omk. 85 år ved sin død og derfor altså være født omk. 1650. I et skifte efter Peder Poulsen Juuls datter, Johanne Pedersdatter (8/3 1741) bekræftes farbrødres og fastres navne.

Poul Juuls børn:

Niels Poulsen Juul f. ca 1681, d………….
Rasmus Poulsen Juul, d. før 1741 (efterladt 3 børn)
Peder Poulsen Juul, d. før 1741 (efterladt en datter)
Ellen Poulsdatter, f. ca. 1695, d. 1768 (skiftedato 6/5 1768). Gift med Hans Juul, Sørup (4 børn)
Lars Poulsen Juul, f. ca. 1700, d. 1787 (skiftedato 22/6 1787 ). Gift med Ingeborg Jørgensdatter (d. 1762), Bodil Andersdatter (1763) og Elisabeth Pedersdatter, f. 1732, skifte 7/3 1813 (7 børn)
Karen (Poulsdatter) Juulsdatter , d. før 1741 (efterladt 7 børn). Hun nævnes kun i skiftet efter niecen Johanne Pedersdatter.

 

Til Niels Poulsen Juul og Dorethe Larsdatter Lidske (Poul Juuls søn)

Til startside med oversigt