Til startside

Poul Pedersens børn
(Anders Poulsens søskende)

1. Johanne Poulsen  

Johanne Poulsen, f. 14/4 1832, d. 13/9 1893. Den dag, hun blev fremstillet i kirken efter hjemmedåb, blev moderen og tvillingbroderen begravet. Hun blev gift i Dalby Kirke 16/6 1859 med Peder Jensen Bjørn, f. 23/10 1829, d. 2/2 1888,  søn af Jens Jensen Bjørn og Anne Marie Larsdatter, Bjørnegården, Viby Skov.  

Bjørnegården (2008) - På billedet t.h. ses Gunnar Paulsen fra Småland

 

Peder Jensen Bjørn købte den sommer, de blev gift, en ejendom på 30 tdr. land i Mausing, Vinderslev sogn, Viborg amt. To sønner og en datter emigrerede til USA. Ejendommen blev solgt efter Peder Jensen Bjørns død, og Johanne købte et hus i Mausing.

Jens Bjørn Johanne B Poul Bjørn Lars Bjørn Hans Bjørn Niels Bjørn


Johanne Poulsen og Peder Jensen Bjørns
børn:
1. Jens Pedersen Bjørn, f. 5/7 1860, d. 30/9 1938.
Gift 18/10 1892 med Ane Cecilie Dorthea Kirstine Jensen
2. Johanne Marie Pedersen Bjørn, f. 15/12 1862, d. 4/5 1956.
Gift med Anton Jensen (emigrerede)

3. Poul Pedersen Bjørn, f. 11/8 1865, d. 5/2 1959.

Gift 3/6 1890 med Anna Eline Petrea Andersen (emigrerede)

4. Lars Pedersen Bjørn, f. 24/11 1867, d. 30/3  1951.

Gift 22/8 1892 med Anna Marie Kathrine Erichsen (emigrerede)

5. Hans Pedersen Bjørn, f. 19/11 1871, d. 23/8 1940

Gift 6/7 1897 med Marie Cathrine Selmer Pedersen

Gift 14/2 1913 med Ane Marie Jensen

6. Gjertrud Cathrine Pedersen Bjørn, f. 4/1 1874 ( døde).

7. Niels Pedersen Bjørn, f. 10/8 1875, d. 26/5 1939.
Gift 4/11 1898 med Ane Nielsen. Gift 16/12 1919 med Marie Lausten.
 Billederne af Johanne Poulsens børn er fra Familien Bjørns hjemmeside.

 

 2. Bodil Poulsen
 

Bodil Poulsen, f. 16/9 1833, d. 6/9 1916. Den 18/5 1865 blev hun i Kerteminde kirke gift med Jacob Sørensen Hede, f. 3/2 1838, d.  1 /2 1904, søn af Søren Jacobsen og Inger Johanne Christensdatter, Pederstrup, Vinderslev sogn. Han var husmand i Mausing, Vinderslev sogn. 

Poul Peder
Sørensen Hede
Ane Cathrine
Sørensen Hede

Bodil Poulsen og Jacob Sørensen Hedes børn:

1. Søren Peder Sørensen Hede, f. 23/4 1866.

2. Poul Peder Sørensen Hede, f. 28/5 1867 (døde i USA).

3. Ingeborg Johanne Cathrine Sørensen Hede, f. 1/1 1872.
Gift 23/11 1897 med Mikkel Olsen, Vinderslev.

 

4. Ane Cathrine Sørensen Hede, f. 15/3 1874, d. 10/4 1944.

Gift 2/3 1906 med Kristen Larsen Kristensen, søn af Hans Kristensen og Gjerrud Olsen, Flægkærgård, Dalby

  

3. Peder Poulsen  

Peder Poulsen, f. 7/4 1835 , d. 21/2 1890. Den 8/4 1864 blev han i Viby Kirke gift med Oline Henriksdatter f. 2/7 1834, d. 17/2 1883, datter af Henrik Pedersen, boelsmand i Måle og Ida Margrethe Rasmusdatter. Hun boede, da hun blev gammel, hos Oline og Peder Poulsen, men overlevede dem begge. De sidste år boede hun hos sit barnebarn, forpagter Rasmus Pedersen, Måle Damgård, matr. 11a. Oline og Peder Poulsen fik 5 børn, hvoraf to sønner døde, hhv. 4 og 20 år gammel.

En søster til Oline Henriksdatter, Anne Rebekka Henriksdatter, f. 1827, blev gift med Niels Jensen Bjørn, f. 1826, bror til Johanne Poulsens mand. De overtog Bjørnegården, Viby skov,  matr. 6a af Hverringe.

Peder Poulsens søn, Rasmus Pedersen, overtog boelstedet. I 1901 forpagtede han Damgård, matr. 11a, Måle. Gården tilhører i dag Hverringe Gods.
  

Peder Poulsens boelsted,
Måle, Viby sogn (2008)

Damgård, Måle


Peder Poulsen og Oline Henriksdatters børn:

1. Rasmus Pedersen, f. 19/7 1865, d. 16/2 1938.
2. Henrik Pedersen, f. 7/9 1868, d. 19/9 1939.
3. Poul Pedersen, f. 13/10 1871, d. 24/5 1891 (20 år).

4. Hans Pedersen, f. 30/8 1874, d. 23/12 1878 (4 år).

5. Peder Valdemar Pedersen, f. 28/2 1877, d.

1) Rasmus Pedersen blev gift 28/12 1892  i Valgmenighedskirkens Kapel i Dalby med Petrea Martha Nielsen, f. 2/2 1870 i Gestelev sogn, datter af fragtmand Lars Nielsen og Maren Kirstine Pedersen, Dalby. Hun døde 25/10 1933. Han overtog faderens boelsted i Måle. Den 1/4 1901 forpagtede han Damgård, matr. 11a, som en søn siden overtog. Han boede ved sin død i Trollegade i Kerteminde (7 børn).  

 

2) Henrik Pedersen blev gift 1/11 1895 i Kerteminde Sognekirke med  Marie Louise Jensen, f. 23/9 1870, d. 1952, datter af Jens Peder Jensen, Kerteminde. Henrik Pedersen var hjulmand og karetmager i Dalby. Omk. 1930 var han medlem af Menighedsrådet i Dalby. Han var desuden medlem af Valgbestyrelsen, formand for Bylaugets bestyrelse og kommunens maskintilsynsmand (8 børn). 

 

5) Peder Valdemar Pedersen blev gift i Stubberup Kirke 17/11 1906 med Ane Marie Jensen, datter af Jens Hansen Thomsen og Maria Kristiansdatter, Nordskov. Han var gårdmand i Staaby, Nr. Broby (4 børn).


Rasmus Pedersens søn,
Lars Peder Pedersen, f. 24/1 1896, d. 12/1 1997, boede på  Elmegård i Nagbøl, Skanderup sogn. Han var gift med en gårdmandsdatter fra egnen.
I bogen "Kerteminde-Dalby Valgmenighed - 125 år" (1993) fortæller han flg. om sin barndom:

Henrik Pedersen Rasmus Pedersen Lars Peder Pedersen


"Jeg er født den 24/1 1896 i Maale. Fra 1903 til 1910 gik jeg i skole hos Anders Klinkby, Dalby Friskole. Klinkby afløste Christen Kold i 1862. Min far, som er født 19/7 1865, gik også i skole hos Klinkby, så Klinkby var en ældre mand, da jeg blev konfirmeret i 1910. Vi havde 7 kilometer til skole (måske små kilometer), gik i skole hveranden dag. Om vinteren var det mørkt, når vi gik hjemmefra, og mørkt når vi kom hjem. Vi gik i træsko (der var ikke gummistøvler dengang), tøjsko havde vi i tornystret. Fra jeg var 13 år, gik jeg til præst hos pastor Poul Boisen i Kerteminde Valgmenighedskirke. Vi brugte kirken til undervisning. Foruden fra Dalby Friskole var der børn både fra Kerteminde, Drigstrup, Bregnør, Revninge. Mange år efter har jeg truffet flere fra den tid, også murermester Thorvald Sørensen, Kerteminde. Fra Maale til Kerteminde havde vi 7½ kilometer. Jeg gik med træsko, havde fjedersko i en avis under armen; skulle skifte sko når jeg nåede den skærvetromlede vej, der hvor den drejer efter Hindsholm. Langs med grusvejen efter Hverringe står en del piletræer (hovedpile), dér i et hult træ skulle jeg lægge mine træsko, skifte igen når jeg kom tilbage. Nu over 80 år siden, står de samme træer endnu, har måske stået der 80 år før. Fra den første dag i kirken kan jeg huske, at pastor Boisen fortalte om en ung blind pige. Hun kunne sådan mærke foråret, lugte blomsterne, høre fuglene synge. Det var nok fordi vi også skulle lukke øjne og ører op, høre og se. På et konditori i Præstegade (kagepigerne) kunne vi købe en stor napoleonskage for 10 øre.

Til min konfirmation fik jeg min storebrors tøj, sort klæde med vest, knækflip. Min lillebror, Hans Aage, havde det samme tøj. 3 år efter, 4. gang, var det min fætter Poul fra Dalby, der brugte det samme tøj.
Min farfar, Peder Poulsen, var i den første bestyrelse. Kørte også sten og grus ved kirkens opførelse."


4. Hans Poulsen  

Hans Poulsen, f. 4/10 1837, d. 17/7 1885. Den 1/10 1870 blev han gift (i Danmark) med Jensine Caspersen, f. 4/2 1848, datter af husmand Casper Andersen og Karen Jensdatter, Over Kærby, Drigstrup sogn. Hans Poulsen emigrerede til Sverige 27/7 1870, og Jensine fulgte efter 5/10 1870.

De købte sammen med Jensines søster og svoger Kirsten Caspersen og Johan Pedersen andele af Mjäryd Lillegård i Ljunga sogn, Sunnerbo Härad, Kronobergs Län i Småland.

Efter Hans Poulsens død giftede Jensine Caspersen sig 10/11 1886 med Per Mårtensson, f. 27/4 1843. De købte Mjäryd Store Kuggagård. Denne gård blev overtaget af sønnen Paul Peder Paulsen, derefter af sønnesønnen Arthur Helmer  Paulsen, og i dag  (2009) ejes gården af oldebarnet Paul Paulsen.

Hans Poulsen i
garderuniform
Jensine Caspersen  Mjäryd Lillegård 2009


Hans Poulsen og Jensine Caspersens børn:

1. Paul Marius Paulsen, f. 31/5 1871 , d. 26/4 1875 (blev 4 år)

2. Maria Pauline Paulsen, f. 24/2 1875, gift 2/4 1899 med Frans Ludvig Johansson.

3. Paul Peder Paulsen, f. 2/9 1876, d. 3/10 1914, gift 1/12 1906 med Elna Amalia Albertina Andreasdottor.
4. Anna Kathrine Amalia Paulsen, f. 3/10 1878,
gift 29/12 1906 med Otto Johansson .

5. Carl Algot Vilhelm Paulsen, f. 12/5 1881, d. 6/7 1882 (blev 1 år).

Maria Pauline og  
Frans Ludvig Johansson
Elna Amalia Albertina  Paul Peder Paulsen Anna Kathrine 
Amalia og 
Otto Johansson

 

Maria Pauline Paulsen og Frans Ludvig Johanssons børn:

1. Per Herman Georg Johansson, f. 9/2 1900

2. Anton Johan Hilding Johansson, f. 26/4 1903

3. Elsa Johansson, f. 6/12 1905, (døde samme dag)
4. Edith Katarine
Johansson, f. 23/6 1910

5. Edvin Valdemar Johansson, f. 11/3 1913 (døde som barn)

6. Ernst Gunnar Johansson, f. 11/3 1913 (døde som barn)

Frans og Maria Paulines børn Otto og Anna Kathrine Amalies børn

 

Anna Kathrine Amalie Paulsen og Otto Johanssons børn:

1. Elsa Adina Johansson, f. 7/7 1908

2. Signe Kristina Johansson, f. 13/11 1910

3. Margit Ingeborg Johansson, f. 17/6 1912

4. Johan Gustav Sigvard Johansson, f. 17/1 1915

5. Olga Maria Johansson, f. 26/11 1917

6. Ruth Elisabeth Johansson, f. 13/11 1919


Paul Peder Paulsen og Elna Amalia Albertinas Andreasdottors børn:

1. Signe Maria Elisabeth Paulsen, f. 13/2 1907

2. Arthur Helmer Paulsen, f. 24/4 1909

3. Gunnar Valdemar Paulsen, f. 6/5 1911, d. 14/3 1912

4. Hans Gunnar Paulsen, f. 29/8 1914

 

Store Kuggagård 2009 - Paul Peder Paulsens søn Arthur Helmer og hustru Agnes Petersson 
Børnene (efter alder): Gunnel, Vera, Marianne, Eva, Gunnar, Paul, Kristina

 

6. Johanne Kirstine Poulsen   


Johanne Kirstine Poulsen, f. 14/1 1841, d. 13/5 1909 på Mors. Den 7/3 1868  blev hun i Kerteminde Kirke gift med Niels Marcussen, f.  3/2 1840, d. 27/9 1928, søn af gårdejer Marcus Rasmussen og Johanne Nielsdatter, Munkebo.

Niels Marcussen emigrerede til Sverige 10/5 1867. Johanne Kirstine fulgte efter 14/3 1868. De bosatte sig på Mjärud Norregård i Ljunga sogn, Sunnerbo herred, Kronobergs Län. Den 4/4 1877 flyttede de tilbage til Danmark og bosatte sig i Nør(re)skov ved Klovborg, hvor 3 af børnene blev født. Den yngste blev født i København. Kort efter flyttede familien til Nykøbing Mors. Her havde Niels Marcussen en købmandsforretning. Da han  døde, var han værtshusholder på  Erslev Kro på Mors.

Johanne Kirstine Poulsen
og Niels Marcussen
Mjäryd Norregård (2009)

 

 

Johanne Kirstine Poulsen og Niels Marcussens børn:

1. Marcus Axel Marcussen, f. 22/2 1869, d. 25/9 1872 (druknede i et vandhul).

2. Marcus Axel Marcussen, f. 18/11 1873, d.

3. Anne Johanne Helle Marie Marcussen, f. 25/2 1874, d. 17/9 1875

4. Johanne Marcussen, f. 5/10 1875, d. 20/2 1934.
5  Poul Peder Marcussen, f. 9/9 1877 i Klovborg, d. 1952.

6. Jens Marcussen, f. 25/4 1879 i Klovborg, d. 1960.
7. Hans Marcussen, f. 10/3 1881 i Klovborg, d. 1971 (emigrerede til USA).
8. Anna Cathrine Marcussen, f. 27/9 1882 i Klovborg.
9. Valborg Kirstine Jensine Marcussen, f. 30/5 1885, d. 5/5 1951 (ugift)


4)
Johanne Marcussen, født på Mjørud Nörregård i Sverige, blev gift med Petro Skyum. De boede i Nykøbing Mors (3 børn).

5) Poul Peder Marcussen, født i Klovborg. En tvilling døde. Han blev gift  med Else Johanne Lindstrøm Larsen, f. 29/9 1876 i Kjelstrup ved Fjerritslev, d. dec. 1950. Poul Peder Marcussen blev uddannet som smed hos sin mors fætter Hans Simon Larsen, Tårup Smedie, og blev siden driftsbestyrer på Mullerup Maskinfabrik i Ullerslev. Han var firmaets udsending, rejste en del og boede flere steder. De 3 ældste børn blev født i Ladby. Siden boede familien bl.a. i Allingåbro og Hornum og til sidst i Holstebro. (4 børn)

Poul Peder Marcussen Poul Peder Marcussens familie.


6) Jens Marcussen, født i Klovborg, d. 1960. Han boede i Randers og var gift med en kusine Johanna Olivia Marcussen, f. 5/3 1879 på Ljungby Eskildgård, Sunnerbo Härad. Hun var datter af farbroderen Jens Marcussen, som udvandrede til Småland 12/12 1868. Jens Marcussen fik 4 børn med Olivia i årene 1904-10: Mary, Axel, Valborg og Gerda De blev skilt omkr. 1910. I årene 1917-29 fik han 3 børn med Josefina Bernhardine Olson, f. 7/10 1890. De blev gift 27/12 1929. Jens Marcussen fremstillede musikinstrumenter. Børnene var: Helga, Inger og Olga.

Jens Marcussen Bernhardine Olson Olivias 4 børn Helga Olga og Inger


7) Hans Marcussen, født i Klovborg, blev gift med Dagmar Marie Nørgård, f. 1884, d. 1960, datter af Niels Nørgård og Kirstine Andersen, Erslev, Mors. De udvandrede til USA (5 børn)

Hans Marcussens børn: 
Helmer og Cathryn
Anna Cathrine og Valborg
Kirstine Nielsine


8) Anna Cathrine Marcussen , født i Klovborg, blev gift med Niels Marius Rasmussen, f. 28/2 1878, søn af smed Niels Rasmussen og Cæcilie Karen Marie Sørensen, Ladby. Han var togfører i Fredericia, hvor de boede (2 døtre). Ifølge  navnebevis fra politimesteren i Fredericia 10/7 1926 ændres navnet til Niels Marius Ladeby.


9) Valborg Kirstine Nielsine Marcussen, f. 30/5 1885 i København, d. 5/5 1951 i Horsens Klostersogn. Da hun var omkring 27 år,  fødte hun tvillinger. Den ene døde. Valborg havde en lille kolonialbutik i Horsens. Hun  forblev ugift (1 datter).

 

 7. Anders Poulsen  


Anders Poulsen, f. 22/11 1843, d. 13/9 1918. Gift 22/3 1877 med Ane Olsen, f. 21/3 1854, d. 18/9 1917, datter af Ole Hansen og Karen Hansdatter, Hvidholm, Hersnap. De fik 6 børn. Gå til: Anders Poulsen og Ane Olsen

Ane Olsen og Anders Poulsen
Karen Marie og Johanne Kirstine


8. Kirsten Poulsen
 


Kirsten Poulsen, f. 18/12 1847, konfirmeret 1. søndag efter påske 1862, d. 9/8 1933 (begr. 14/8). Den 29/1 1875 blev hun gift med Rasmus Knudsen, f. 28/3 1837, d. 28/2 1922, søn af Knud Nielsen og Johanne Rasmusdatter, Borgetgård, matr. 4a, Mesinge. Faderen Knud Nielsen var en af de mest aktive mænd i forbindelse med oprettelsen af Dalby Friskole

Rasmus Knudsen fæstede Tjørnebjerggård, matr. 13a, Hersnap, den 10/12 1874 (efter sin moster, Anne Rasmusdatter, Mads Christensens enke). Ved udskiftningen af Hersnap blev alle gårde gjort lige store (7 tdr. hartkorn). Tjørnebjerggård blev oprettet i 1806, så måske er den udstykket fra Vestergård, der frem til 1799 var på 16 tdr. hartkorn, men som også blev reduceret til 7 tdr.

 

Han frikøbte i 1907 gården fra Scheelenborg. 

De fik 6 børn. I dag ejes gården af  to af deres børnebørn.  

Kirsten Poulsen Rasmus Knudsen


Kirsten Poulsen og Rasmus Knudsens børn:


1. Knud Knudsen, f. 4/10 1875, d. 24/1 1962.
Gift 22/5 1903 med Karen Olsen, f. 15/7 1880, d. 21/1 1969, datter af Hans Olsen og Maren Kirstine Andersen, Hvidholm, Hersnap. (De fik 10 børn)
I 1901 fæstede Knud Knudsen gården Eilsmark, matr. 8  i Hersnap efter Rasmus Pedersen, en fjern slægtning af Karen Olsen. Gården hørte under Scheelenborg. I 1902 købte han desuden gården matr. 16 a, hvorefter han lagde de to gårde sammen. I 1906 frikøbte han fæstegården. En søn, Knud Boy Knudsen, overtog Ejlsmark 1/1 1950.  

Karen Olsen og Knud Knudsen

Karen Olsen og Knud Knudsens børn: 
1) Maria Knudsen, f. 1/2 1906, d. 18/1 1984. Gift med Holger Oluf Madsen (2 børn). 
2) Gudrun Kirstine Knudsen, f. 2/11 1907. Gift med Helge Christian Andersen (3 børn).
3) Olav Rasmus Knudsen, f. 2/1 1910. Gift med Martha Nielsen (6 børn).
4) Hans Robert Knudsen, f. 12/7  1911. Gift med Inge Longgaard Rasmussen (5 børn)
5) Kirsten Knudsen, f. 16/6  1913. Gift med Paul Thomsen Haue (5 børn).
6) Astrid Knudsen, f. 3/9 1915. Gift med Søren Hansen (2 børn). 
7) Poul Henry Knudsen, f. 12/8 1917. Gift med Inge Jørgensen (2 børn). 
8) Ellen Knudsen, f. 17/12 1919. Gift med Christian Nielsen (ingen børn).
9) Birgitte Knudsen, f. 8/7 1921. Gift med Helge Bavngaard (3 børn). 
10) Knud Boy Knudsen, f. 19/5 1924. Gift med Agnethe Larsen (4 børn).

 

 Karen og Knud Knudsen omgivet af børn og svigerbørn
ved deres guldbryllup, 22. maj 1953

 

2. Johanne Knudsen, f. 13/10 1877, d. 26/6 1954 (ugift)

3. Ane Kathrine Knudsen, f. 3/1 1880, d. 9/3 1929 (ugift)

4. Marie Knudsen, f. 15/5 1882, d. 27/2 1895 (ugift)

 

5. Sigrid Knudsen, f. 24/5 1885, d. 7/12 1971
Gift 3/11 1914 i Emauskirken med Olaf Andersen, f. 1/6 1879, d. 31/10 1963, søn af Anders Nielsen Andersen og Maren Lovise Poulsen, Dalumgård. (De fik en datter)

Kirsten Poulsen og Rasmus Knudsen, 
Knud, Johanne, Ane Kathrine og Sigrid
Sigrid Knudsen


6. Poul Knudsen, f. 19/5 1888, d. 6/12 1961.Gift 28/4 1925 i Hammershøj kirke med Else Marie Andersen, f. 10/12 1894, d. 1/1 1977. Hun var lærerinde ved Dalby FriskoleDe fik  6 børn ( en søn døde som lille).
Poul Knudsen overtog Tjørnebjerggård efter sine forældre.

 

Johanne - Marie og Poul Knudsen Tjørnebjeggård 1939
(Kilde: kb.dk/danmarkfraluften)
Tjørnebjerggård (januar 2005)

 

Om den fynske udvandring til Småland

Tilbage til Poul Pedersen og Ane Cathrine Hansdatter 

Til Anders Poulsen og Ane Olsen

Til startside med oversigt