Til startside

5. slægtled
Rasmus Hansen og Bodil Marie Andersdatter  
(Ane 62 og 63)

Sejerby ved gadekæret

Rasmus Hansen blev født i et hus i Sejerby i 1798 (døbt 29/4) og døde 26/3 1834 (begr. 29/3). Han var søn af Hans Pedersen og Karen Rasmusdatter, Sejerby, Sejerø. Rasmus Hansen var indsidder i Kongstrup i 1822, i Sejerby i 1825 og derefter husmand på Bidebjerg, matr. 30, hvor han døde.

Rasmus Hansen blev gift 4/11 1821 med Bodil Marie Andersdatter, døbt 21/9 1800, d. 9/9 1827, (begr.16/9). Hun var datter af Anders Pedersen og Marie Frederiksdatter, Skelbjerggård.
Efter Rasmus Hansens død i 1834 kom børnene til at bo hos deres bedsteforældre Anders Pedersen og Marie Frederiksdatter, der boede i huset på Skelbjerggårds tidligere plads i Kongstrup (før udflytning).
Noter fra Lægdsrullen:

LR 1817 : 167 cm høj, overført til landlægdsrullen.

LR 1820: Tilbage i sørullen.
1829: Sætteskipper.
1834: Afsked.

Sejerøs Forligsprotokol:
"Tirsdag 2 marts 1819, mødte tjenestekarl Rasmus Hansen som klager og gårdmand Jørgen Jensen på Vester som indklaget. Det drejede sig om løn, og sagen ordnedes i mindelighed, samt at Jørgen Jensen ikke har noget imod at klageren nu i utide forlader hans tjeneste for at fare til søs".

1823 13 maj, klager Rasmus Hansen igen til forligskommissionen:
"Ydmygst Promemorian Min fader husmand Hans Pedersen på Vester, som jeg, imedens jeg har tjent, tid efter anden har forestrakt med penge til at købe kornvarer for, til føde og såkorn, til et beløb af 19 rd. og derfor på en måde givet mig forsikring i den i hans hus på Vester stående og ham tilhørende jernkakkelovn, som nu skal være solgt til Peder Pedersen på Vester. Jeg beder derfor min fader indkaldt for F.C. for at fornemme på hvad måde han kan og vil tilfredsstille mig for benævnte penge. Faderen angav at kakkelovnen ikke var pantsat til sønnen, men solgt ovennævnte Peder Pedersen. Han angav fremdeles at kunne fordre sønnen for kiste 6 rd., for stolestade i kirken 1 rd, nattrøje 1 rd. 4 mk., 2 får 2 rd. og i syløn for helligdagsklæder 2 rd, ialt 13 rd. 4 mk".

FORLIG: "Hans Pedersen Vester forpligter sig til at opføde og græsse 2 får for Rasmus Hansen og desuden levere ham et gimmerlam som forbliver i fåreflokken. Således passeret vedgås". Rasmus Hansen m.f.p. Hans Pedersen m.f.p.
Sejerø Præstegård. Datum ut supra. A.L. Schram / Poul Jørgensen m.f.p.

Rasmus Hansen og Bodil Marie Andersdatters børn:
1. Dorthe Rasmusdatter, f. 1822, d. 1875, gift 22/1 1845 med sin fætter, Hans Jensen
2. Anders Peder Rasmussen, f. 27/9 1825 (er omtalt i 'Veteranerne på Sejerø' af Rasmus Nielsen)  

 

Til Dorthe Rasmusdatter og Hans Jensen (datter)

Til startside med oversigt