Til startside

6. slægtled

Rasmus Pedersen og Gjertrud Nielsdatter

(Ane 76 og 77)
 

Engkjærgård 1948
(Kilde: kb.dk/danmarkfraluften)


Rasmus Pedersen
blev døbt i Dalby kirke 5/11 1747 og døde 18/8 1815. Han var søn af gårdfæster Peder Nielsen og Maren Jensdatter, Ejlsmark, matr. 8a, Hersnap. Han blev gift 7/12 1777 med Gjertrud Nielsdatter, døbt i Dalby kirke 20/3 1747, begr. 21/1  1797, datter af  Niels Hansen og Kirsten Hansdatter, Engkjærgård, matr. 4a, Dalby. Gården hørte under Baroniet Scheelenborg.

Gjertrud Nielsdatter blev første gang gift den 16/10 1774 med  Hans Jensen, Dalby, f. ca. 1742, begr. 8/6 1777. Hans Jensen overtog 21/6 1774  Engkjærgård efter sin svigerfar Niels Hansen.

 

Rasmus Pedersen overtog  Engkjærgård den 3/4 1779 efter Hans Jensen.

Efter Gjertrud Nielsdatters død giftede Rasmus Pedersen  sig 2. gang med Johanne Jensdatter,  døbt 6/7 1766, d. 22/11 1847, datter af gårdfæster og sognefoged Jens Hansen og Elisabeth Povlsdatter, matr. 5a, Salby.

Efter Rasmus Pedersens død giftede Johanne Jensdatter sig 2. gang 17/11 1815 med Hans Nielsen, døbt 21/9 1778, d. 29/1 1840, søn af Niels Hansen Buhl og Anne Hansdatter, Kragkærgård, matr. 13a, Salby. De fik ingen børn.

Hans Nielsen overtog Engkjærgård den 28/4 1817, men afstod den allerede 1/4 1828 til Rasmus Pedersens og Johanne Jensdatters søn, Rasmus Rasmussen. Der blev oprettet aftægtskontrakt.

Gjertrud Nielsdatter og Rasmus Pedersens  børn:

1. Kirsten Hansdatter, døbt 21/2 1776, d. 12/12 1814 (Hans Jensens datter).

2. Hans Rasmussen, døbt 26/9 1778, d. 18/4 1843
3. Maren Rasmusdatter, døbt  23/7 1780, d. 26/1 1855

4. Peder Rasmussen, døbt  26/4 1782, d. 29/5 1831

5. Ane Rasmusdatter, døbt 28/11 1784, begr. 17/10 1786


Rasmus Pedersen og Johanne Jensdatters børn:
6. Gjertrud Rasmusdatter, døbt  8/1 1798

7. Rasmus Rasmussen,  døbt 6/1 1799, d. 23/11 1872

8. Gjertrud Rasmusdatter, døbt 6/4 1801, begr. 21/4 1802

9. Jens Rasmussen, døbt 27/12 1802, d. 22/3 1868

10. Lisbeth Rasmusdatter, døbt 6/8 1805

11. Niels Rasmussen, døbt 17/9 1808

2. Hans Rasmussen blev gift 1/4 1803 med Karen Christensdatter, f. 1780, d. 13/3 1814. Gift 2. gang 11/12 1814 med Gjertrud Olesdatter, døbt 24/4 1796, 6/4 1833,  datter af Ole Larsen og Anna Christophersdatter, Midskov Søgård.

 

3. Maren Rasmusdatter, døbt  23/7 1780, d. 26/1 1855, blev gift 23/10 1801 med Hans Jensen,  f. dec 1768, d. 10/3 1844, søn af gårdfæster Jens Hansen og Elisabeth Povlsdatter, Matr. 5a, Salby. Hans Jensen overtog denne gård 4/12 1800 og frikøbte den fra Brolykke gods.

 

4. Peder Rasmussen, døbt 26/4 1782, d. 29/5 1831, var selvejerhusmand på Hersnap mark. Den 3/5 1807 blev han gift med Marie Larsdatter, som blev gift to gange mere.

Gården matr. 5a, Salby


Til Peder Nielsen og Maren Jensdatter (Rasmus Pedersens forældre)  

 

Til Niels Hansen og Kirsten Hansdatter (Gjertrud Nielsdatters forældre)

 

Til Hans Rasnmussen og Gjertrud Olesdatter (søn)  

 

 

Til Startside