Til startside

Salby-Taarup Skole

Salby-Taarup Skole (før 1916)

I 1873 blev jorden til skolen købt af Peder Andersen, Rødgård, og den første bygning blev opført. Undervisningen begyndte 1. november 1876. Indtil 1903 foregik undervisningen i stuehuset. Fra 1903 blev der bygget om, således at der var undervisning i den vestlige og lærerbolig i den østlige  ende af huset. I 1916 kom der tegltag på bygningen.
Skolebygningen, der ses på billedet herunder, blev bygget i 1919. Skolen blev nedlagt omkring 1945, men bygningerne består endnu. Indtil 2000 boede lærer P. R. Olsens søn Gunnar Flyvholm Olsen i den tidligere lærerbolig.

Skolens lærere: 
Ole Pedersen 1876-80
Thomas Madsen Nielsen 1880-85
Sofus Antonius Winther 1885-86
William. Olsen 1886-91
Hans Christian Nielsen 1891-96
Peter Rasmus Olsen 1896- 31/3 1943. 
Peter Rasmus Olsen var lærer ved skolen i 47 år, fra han var 21 år til han var 68 år.  Han blev født i Simmerbølle sogn den 1/4 1875, og kun 20 år gammel fik han lærereksamen fra Gedved Seminarium, hvorefter han blev ansat på Salby-Taarup skole.

Skolens elever 1923-24

Lærer Olsen var kirkesanger ved Emauskirken, Kerteminde Valgmenighedskirke, fra  1. januar 1919 til 31. december 1960. Han døde 7. april 1961, 86 år gammel. 
Han blev første gang gift 31. juli 1905 med Hansine Caroline Mathilde Hansen, f. 1878, d. 13/3 1914, datter af  gårdejer Anders Herman Hansen og Gjertrud Madsdatter, Bregnemosegård (matr. 9a), Måle. De fik sønnen Johannes.
Peder R. Olsen giftede sig 2. gang med Signe Flyvholm, f. 17/1 1883, d. 22/6 1953. 
 De fik sammen børnene Eva, Dagny og Gunnar.

Hansine og Peder R. Olsen, sønnen Johannes

 

Til skolebilleder fra 1892 og 1925

Til landsbyen Taarup

Tilbage til startside