Til startside

Vallekilde Højskole
og

Mette Kirstine Elisabeth Hansdatter og Hans Povlsen

 

Maleri af H.A. Brendekilde (1915)

Personerne på billedet er Johanne og Hans Hansen i samtale med genboen og svogeren Hans Povlsen, Sødinge. Det er Hans Hansens gård Brunstofte til venstre og Hans Povlsens gård Egagergård til højre i billedet. Maleriet er et bestillingsarbejde  og blev af familien givet til Hans Povlsens søn, Povl Hansen og Sigrid Trier, Vallekilde Højskole, i anledning af deres sølvbryllup d. 2. april 1915. Maleriet er stadig i slægtens eje (gengivet her med tilladelse fra familien).

Gårdejer Lars Ebbesen i Rågelund ved Åsum  blev en slags mæcen for Brendekilde, da han som ung fattig kunstner fik ophold på gården. Han betalte for kost og logi med malerier. Lars Ebbesens datter blev gift med Johanne og Hans Hansens søn, og det var gennem denne familie, Brendekilde blev bestilt til at udføre ovenstående maleri. Forlægget  var et tidligere maleri  forestillende Hans Hansen og Hans Povlsen + en hund. I det bestilte billede blev hunden udskiftet med Hans Hansens hustru. Efter Sigrid Trier Hansens død blev billedet af arvingerne leveret tilbage til familien i Sødinge.

Mette Kirstine
Elisabeth Hansdatter
Hans Povlsen

Hans Henrik Hansens og Maren Eriksdatters ældste barn, Mette Kirstine Elisabeth Hansdatter, f. 12/2 1825, d. 25/10 1885, blev 24/11 1855 gift  med Hans Povlsen, f. 2/3 1824, d. 13/1 1907. Han var søn af Poul Johansen og Anne Jørgensdatter, Egagergård, matr. 3, Sødinge, Ringe sogn. Gården, der tidligere var fæstegård under Tøystrup, blev købt til fri ejendom i 1802 af Poul Johansens morbror Niels Andersen. Hans Povlsen overtog gården efter sine forældre.

Egagergård, 1938

 

Deres børn:

1. Povl Hansen, f. 20/10 1856, d. 21/8 1934.

2. Hans Henrik Hansen, f. 13/7 1858, d. 10/3 1878.

3. Niels Hansen, f. 2/4 1860, d. 1/8 1940.

4. Andreas Hansen, f. 13/8 1862, d. 8/4 1900.

5. Maren Erikke Hansen, f. 5/5 1865, d. 1918.

 

Povl, Niels og Maren Hansen blev alle tilknyttet Vallekilde Højskole. Povl og Niels Hansen blev gift med højskoleforstander Ernst Triers to ældste døtre.

Ernst Trier og Vallekilde Højskole

Ernst Johannes Trier blev født 23/1 1837. Han var søn af en jødisk grosserer, Jacob Steffen Trier og Bella Johanne Marie Nathanson, København.

Han oprettede Vallekilde Højskole i efteråret 1865.

Den 24/4 1867 blev han gift med Marie Nathalie Abel, født 2/9 1845. Hun var datter af provst Leonard Abel og Elisabeth Dorothea Ostenfeld, Dalum på Fyn. Hun døde allerede den 23/6 1873. Det var et stort tab for Ernst Trier, der sad tilbage med  4 små piger: Ingeborg ( f.3/5 1868), Rigmor (f. 20/7 1869), Sigrid (f. 6/1 1871) og Dagny (f. 24/4) 1872. Rigmor og Dagny døde begge af hjernebetændelse i 1874.

Den 5/4 1876 giftede Ernst Trier sig med Julie Vilhelmine Marstrand, f. 5/5 1850, datter af dampmøller Troels Casper Dan Marstrand. Hun døde  6/12 1881 efter at have født sit 5. barn.

Deres børn: Gudrun (f. 14/2 1877), Jacob Sejer (f. 29/3 1878), Troels (f. 30/4 1879), Tyge (f. 2/10 1880), Esther (f. 19/11 1881)

Ernst Trier døde 29/12 1893, kun 56 år gammel.

 

Vallekilde Højskole, postkort fra Maren Erikke Hansen
 til Sigrid Kirstine Hansen, julen 1907

 

 

Povl Hansen

Povl Hansen blev født 20/10 1856 og døde  21/8 1934.

Han mødte første gang Ernst Trier hos sin morbror Thyge Hansen, Ferritslev, i anledning af Thyges søns begravelse. Han blev dybt betaget af Trier, hvilket han fortæller udførligt om i "Mine minders bog". Senere blev det til flere møder. Ernst Trier blev hans store forbillede, og han besluttede sig for at blive højskolelærer.

I 1881 fik han, efter flere højskoleophold, sin drøm opfyldt og kom til Vallekilde Højskole som lærer hos Ernst Trier og som huslærer for Triers ældste døtre. Den 2/4 1890 blev han gift med Sigrid Trier. Hun var født 6/1 1871 og døde 8/3 1954. Ernst Trier lod bygge huset 'Solvang' til dem.

"Solvang", Vallekilde

Da Ernst Trier døde i 1893, blev Povl Hansen opfordret til at blive skolens forstander. Det var han fra 1893-1923.

I 1900 købte han sammen med sin bror Niels Hansen højskolen samt det tilhørende landbrug. I 1923 solgte de skolen til det nye forstanderpar Anna og Uffe Grosen. Efter deres fratræden i 1923 flyttede de atter ind i "Solvang. Povl Hansen fortsatte med at holde foredrag på skolen, til kort før han døde.

 

Povl Hansens og Sigrid Trier fik 12 børn:

 

1. Helga Trier Hansen, f. 18/6 1891, d. 8/4 1900

2. Hans Trier Hansen, f. 15/5 1893

3. Ernst Trier Hansen, f. 16/4 1895

4. Eilif Trier Hansen, f. 25/12 1896

5. Alf Trier Hansen, f. 3/6 1898

6. Folke Trier Hansen, f. 17/8 1900

7. Rigmor Trier Hansen, f. 24/8 1902

8. Vagn Trier Hansen, f. 13/4 1905

9. Niels Trier Hansen, f. 18/7 1908

10. Ingeborg Trier Hansen, f. 29/5 1910

11. Erik Trier Hansen, f. 3/5 1914, d. 4/6 1914

12. Asta Trier Hansen, f. 26/8 1915

Niels, Maren og Povl Hansen

Povl Hansen og Sigrid Trier med 9 af børnene (ca. 1910)


Niels Hansen

Niels Hansen blev født 2/4 1860 og døde 1/8 1940. Den 28/9 1889 blev han gift med  Ingeborg Trier, f, 3/5 1868. Til dette par lod Ernst Trier 'Hytten' opføre.

Som nævnt købte Niels Hansen Vallekilde Højskole sammen med sin bror. Han var uddannet på Landbohøjskolen i København og stod for landbruget og landbrugsundervisningen.

Niels Hansen og Ingeborg Trier fik ingen børn. Ingeborg døde 28/2 1904.


Fra Vallekilde Højskoles elevskrift 1965:

"I 1904 led skolen et smerteligt tab, idet Ingeborg Trier Hansen døde efter længere tids sygdom. Foruden at være en dygtige gymnastikleder for de unge piger på sommerskolen havde hun betydet meget for de skiftende elevhod både sommer og vinter ved at åbne „Hytten"s døre for dem, tage imod dem der og hjælpe dem til rette med at få det bedst mulige udbytte af opholdet på skolen. Mange gamle elever mindedes senere timerne der som nogle af det værdifuldeste fra deres skoleophold. Hendes plads i „Hytten" overtoges først af Triers yngste datter Esther, og da hun et par år efter (i 1907) blev gift med arkitekt Fink og flyttede til Åbenrå, af Povl og Niels Hansens søster, Maren.”

"Hytten" Vallekilde.
På balkonen: Niels Hansen m.fl.

I "Hytten", Maren Hansen tv 
Niels Hansen og Ingeborg Trier t.h.

 

Både Solvang og Hytten blev tegnet af arkitekt Poul Nyrop i 1889. Begge husene havde stråtag og ydervægge af bindingsværk, der blev udmuret med rå lersten. De blev beklædt med brædder og spån på ydersiden og malet med okkergule overvægge og svenskrøde undervægge.

 

Maren Erikke Hansen

Maren Erikke Hansen, f. 5/5 1865, blev af sine brødre tilknyttet Vallekilde Højskole som økonoma. Maren, der forblev ugift, flyttede et par år efter Ingeborg Triers død ind i 'Hytten', hvor hun var værtinde for eleverne og i øvrigt holdt hus for sin bror. Hun døde 1918.

 

Fra Vallekilde Højskoles elevskrift 1965:

"I 1918 døde Maren Hansen efter længere tids sygdom og efterlod et stort savn. I 11 år havde hun siddet i „Hytten"s dagligstue og budt velkommen til elever som til lærere og lærerinder med sit venlige smil. Nu var der ingen, som kunne tage hendes plads og fylde den, og derfor var det nu forbi med den betydning, som „Hytten" i en menneskealder havde haft i højskolelivet i Vallekilde, et føleligt savn for alle, som havde kendt den".  

Vallekilde Højskole 1965 Øvelseshuset 2009


Andreas Hansen

Andreas Hansen, f. 13/8 1862, d. 8/4 1900, blev i 1890 gift med Anna Gundersdatter Øyås, f. 16/9 1858 i Trondheim i Norge, d. 5/2 1935. Hun var datter af bygmester Gunder Øyås og Marit Reilan.

 

Andreas Hansen og Anna Øyås,
Elisabeth og Sigrun

 Sigrun og Hans Trier Hansen
 (ca. 1950)


De havde mødt hinanden på Vallekilde Højskole.
Andreas Hansen og Anna Øyås overtog Egagergård i Sødinge efter Hans Povlsen.

To år forinden, i sommeren 1888, var stuehuset nedbrændt ved lynnedslag. Det var ved middagstid, så der kom straks hjælp, og derfor  lykkedes det at redde de gamle ladebygninger, som endnu ses på billedet fra 1938. Gåden blev ombygget i 1960-61, men bindingsværksladen mod bygaden er blevet bevaret. I dag (2006) er gården solgt ud af slægten.

Andreas Hansen og Anna Øyås fik to døtre.

Datteren Elisabeth, f. 23/10 1891, d. 19/8 1967, blev gift 1917 med Åge Bentsen, f. 30/12 1891, d. 29/5 1971, søn af bygmester Andreas Bentsen, Vallekilde. Parret overtog gården i Sødinge, og den blev siden videreført af yngste søn af 5 børn, Helge Øyås Bentsen, f. 12/4 1927, gift 4/5 1950 med Ingrid Møller.

Egagergård i 1960-erne Egagergård 1996

 

Datteren Sigrun, f. 27/9 1893, d. 27/8 1952, blev gift med sin fætter Hans Trier Hansen, f. 15/5 1893, d. 12/9 1980, søn af Povl Hansen og Sigrid Trier. Hans Trier Hansen, der som sin farbror var uddannet på Landbohøjskolen, overtog i 1923 landbruget ved Vallekilde Højskole efter Niels Hansen og flyttede ind på gården, der nu fik navnet "Øyås". Han var desuden lærer på skolen (De fik 2 børn, Poul og Dagny)

 

Øyås 2009

Povl Hansens erindringsbog: "Mine minders bog" samt flere artikler om slægten i Sødinge danner grundlag for mange afsnit på denne hjemmeside - se Kilder.
P. H. har i sin bog anvendt ovenstående maleri af Brendekilde som forsideillustration.
Han var fætter til min farmor: Sigrid Kirstine Hansen (elev på Vallekilde 1907)


Tilbage til Hans Henrik Hansen

 

Til startside med oversigt